Zásady súborov cookies

1.      ČO SÚ TO COOKIES?

Súbory cookies sú malé súbory, ktoré si od užívateľa vyžadujú povolenie k uloženiu na pevný disk počítača ako koncového zariadenia. V okamihu udelenia súhlasu a uloženia cookies na pevný disk bude zahájená analýza návštevnosti webových stránok, podávanie informácií o prístupe k určitým webovým stránkam, možnosť vylepšovať webové stránky a iné. Súbory cookies umožňujú webovým aplikáciám prispôsobiť obsah webových stránok zisteným preferenciám a potrebám užívateľa, a to na základe uchovania a využitia poskytnutých údajov. Cookies COLOP CZ však v žiadnom prípade neposkytujú prístup k Vášmu počítaču. Avšak, COLOP CZ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.

Cookies sú informácie uchovávané v jednoduchých textových súboroch, uložených na počítač z webovej siete. Tieto cookies môžu byť využité webovými stránkami počas neskorších návštev užívateľa. Informácie uložené v cookies môžu mať vzťah k správaniu zákazníka pri prehliadaní webovej stránky, alebo obsahovať jedinečné identifikačné číslo, takže si ho webová stránka bude môcť „zapamätať“ pri jeho ďalšej návšteve. Všeobecne, cookies neobsahujú osobné informácie, prostredníctvom ktorých môže byť zákazník identifikovaný, pokiaľ takéto informácie webovej stránke sám neposkytol.

Viac informácií o zásadách ochrany Vášho súkromia potom nájdete v záložke Zásady ochrany osobných údajov a v našich Všeobecných obchodných podmienkach.

2.       DRUHY SÚBOROV COOKIES

Existujú dva druhy cookies- dočasné súbory cookie, ktoré sú uložené iba vo Vašom počítači a len do ukončenia aktuálnej relácie prehliadača a dlhodobé súbory cookie, ktoré zostávajú uložené vo Vašom počítači dlhšie a zostanú platné až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný užívateľom.

Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Tieto cookies sú automaticky zmazané z počítača v okamihu, keď sa zákazník odpojí od internetu.

Dlhodobé súbory cookies nám pomáhajú váš počítač identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku, neumožňujú však Vás akokoľvek osobne identifikovať. Ďalšou výhodou dlhodobých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše stránky Vašim záujmom a zabraňujú opakovanému zobrazovaniu rovnakej reklamy. Ani v tomto prípade Vás však osobne nemôžeme akokoľvek identifikovať a príslušné dáta ukladáme plne anonymizované a nespájame ich s akýmikoľvek inými dátami.

Pri práci s cookies budeme využívať tieto druhy cookies:

·          Aplikačné cookies – sú nutné pre správne fungovanie aplikácie a prípadného procesu pri nákupe v našom eshope.

·          Cookies s preferenciou užívateľských údajov – tieto sú potrebné pre užívateľom zadané údaje napr. údaje k prihláseniu, užívateľových preferenciách atď.

·          Meracie cookies – sú využívané najmä pre monitoring návštevnosti a výkonu webových stránok (Google Analytics).

·          Cookies určené na personalizáciu reklamy.

 

3.      NASTAVENIE PREHLIADAČA A COOKIES

Máte možnosť voľby prijať / odmietnuť využitie cookies. Väčšina webových prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie, avšak je možné upraviť nastavenia prehliadača tak, aby cookies automaticky odmietol. Odmietnutie cookies však môže obmedziť využitie webovej stránky.

Možnosti nastavenia správy cookies v rámci hlavných prehliadačov nájdete tu:

 

Chrome: tu

Internet Explorer: tu

Firefox: tu

Safari: tu

 

 

V prípade otázok alebo pripomienok, alebo v prípade, že nesúhlasíte s využitím služby poskytovanej tzv. cookies, neváhajte nás – spoločnosť COLOP CZ s.r.o., IČO (ČR): 60066547, so sídlom Borovany, Na Výhony 291, PSČ: 373 12, zapísaná v českom Obchodnom registri, vedenom u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 3454, kontaktovať na našej adrese obchod@colop.cz