Jak uvedu e-mark do provozu?

“Pro počáteční nastavení e-marku postupujte podle pokynů v našem rychlém průvodci nastavením případně podle videa na našem Youtube. Průvodce nastavením součástí každého balení nebo si ho můžete stáhnout zde. Po sestavení e-marku podle rychlého návodu k instalaci si můžete stáhnout aplikaci pro Android a iOS zařízení v obchodech Google Play, AppStore a App pro Windows na našem webu (getemarkapp.colop.com). Postupujte podle pokynů pro inicializaci v aplikaci, která zahrnuje připojení k vašemu e-marku poprvé přes WiFi (mobilní zařízení) nebo USB rozhraní (PC). Při první inicializaci nastavte připojení WiFi pouze prostřednictvím aplikace, nikoli prostřednictvím nastavení WiFi vašeho zařízení!


 

Kde najdu SSID a heslo svého e-marku?

Přístupová data vašeho e-marku (SSID a heslo) jsou vytištěna v anglické verzi Rychlého průvodce nastavením, uvnitř balení. Kromě toho je na e-marku uložen otisk, který lze vytisknout bez předchozích nastavení a který zahrnuje SSID a heslo. Když zapnete e-mark a provedete první otisk, zobrazí se tato informace.


 

Musím si nabít e-mark před zapnutím?

Při prvním zapnutí se e-mark nabíjí mezi 20 a 30% (vzhledem k tomu, že kontakty baterie jsou stále zakryty jazýčkem pro vytažení baterie). Mělo by být možné jej zapnout a udělat několik prvních otisků. Je možné, že bude potřeba e-mark během prvního nastavení nabít. E-mark však lze použít i během nabíjení. V případě, že nemůžete e-mark zapnout, připojte jej k síti a pokračujte v nastavení.


 

Co znamenají světla a zvuky mého e-marku?

E-mark komunikuje s uživatelem prostřednictvím akustických signálů a LED proužku (kolem zařízení). Barvy a polohy světel i akustické signály mají různý význam. Obecně platí, že červená je problém (není vložena žádná inkoustová kazeta nebo velmi nízká úroveň nabití baterie) a žlutá pro varování, například pro varování, že je baterie téměř vybitá. Modrá označuje aktivní připojení Wi-Fi nebo přenos dat a zelené světlo znamená, že je e-mark připraven k tisku nebo je baterie plně nabitá. Význam různých signálů je uveden níže.


 

Co znamená pípnutí?

Kdykoli je otisk úspěšně odeslán nebo když byl otisknut, e-mark zapípá. Když uděláte dvouřádkový nebo třířádkový otisk, ozve se pípnutí při změně směru a spuštění nového řádku. Když e-mark pípne a červená bliká, znamená to, že e-mark musí být vrácen do dokovací stanice. Ignorace tohoto signálu může způsobit vyschnutí tiskové hlavy, což má za následek horší kvalitu tisku. Pokud chcete na svém e-marku vypnout tóny, lze tak učinit v aplikaci, v části „informace o e-marku“.


 

Co znamená modré světlo?

Modré světlo označuje připojení a přenos dat. Probíhající modré blikání kolem e-marku znamená, že otisk je přenesen z aplikace na e-mark. Trvalé modré světlo na zadní straně e-marku znamená, že e-mark je připojen k mobilnímu zařízení přes WiFi.


 

Co znamená zelené světlo?

Na zadní straně e-marku zelené světlo signalizuje, že úroveň baterie je nad 25%, která se při dosažení 10% změní na žlutou pod 25% a červená. Během tisku uvidíte na boku zelené světlo, které indikuje, že e-mark právě tiskne.


 

Co znamenají zelená, modrá, oranžová nebo růžová světla na straně e-marku?

Na e-marku je možné trvale uložit až čtyři otisky. Různé barvy na boku e-marku ukazují, na které pozici se právě nacházíte a jaký otisk těchto čtyř bude vytištěn. Poslední odeslaný otisk je vždy uložen na zelené pozici. V části aplikace „otisky na e-marku“ můžete vybrat 3 další otisky, které jsou také v aplikaci zvýrazněny modrou, oranžovou a růžovou. Při změně pozice (čtyřikrát klepnutím na e-mark – sledujte video zde) se světla změní ze zelené na modrou, oranžovou nebo růžovou.


 

Co znamená červené blikající světlo v přední části e-marku?

Označuje, že uvnitř e-marku není žádná cartridge. Pokud je cartridge uvnitř a světlo v přední části stále bliká červeně, není pravděpodobně ve správné poloze a je třeba ji upravit.


 

Co znamená žluté blikající světlo v přední části e-marku?

Označuje, že je vložena nesprávná cartridge (nikoli originální cartridge COLOP). Používejte pouze originální cartidge pro COLOP e-mark.


 

Co znamená červené blikající světlo na zadní straně e-marku?

Označuje, že baterie je pod 10% a je třeba ji nabít.


 

Mohu vypnout tóny u mého e-marku?

Zvuk e-marku lze v aplikaci vypnout. Na stránce „Informace o e-marku“ na stránce pro připojení k e-marku najdete nastavení pro zapnutí a vypnutí zvuku. Uvědomte si, že e-mark vydává akustické signály, když je otisk připraven k vytisknutí nebo označuje konec otisku. Bez těchto signálů můžete mít problémy s používáním. Proto se doporučuje zvuk e-marku vypnout pouze v případě, že jste pokročilý uživatel.


 

Jak zjistím, že je e-mark připojena k mému mobilnímu zařízení?

Když je navázáno spojení mezi e-markem a aplikací, svítí LED proužek na pravé straně v zadní části e-marku modře. V aplikaci najdete také informace o kvalitě připojení a tom, zda bylo možné navázat připojení k Wi-Fi.


 

Kdy a jak musím provést aktualizaci softwaru?

“Aktualizace e-mark aplikace
Kdykoli dojde k nové aktualizaci aplikace e-mark, doporučujeme ji aktualizovat (prostřednictvím Google Play nebo App Store), protože může dojít k rozšíření funkčnosti nebo opravě možných chyb. V závislosti na nastavení v příslušném obchodě s aplikacemi obdržíte automatické oznámení o provedení aktualizace.

Aktualizace software na e-marku (= firmware)
Kromě aplikace se čas od času vylepšuje také software na e-marku. Tento software se nazývá firmware. Aktualizace může být provedena prostřednictvím aplikace. Při otevření aplikace se objeví upozornění, které je třeba potvrdit, aby se aktualizace firmwaru e-marku aktualizovala.”


 

Jak mám svůj e-mark co nejlépe přepravovat?

Doporučuje se přepravovat e-mark v originálním balení nebo v dodatečném ochranném pouzdru, aby byla chráněna před prachem, vlhkostí, otřesy a jinými vnějšími vlivy. Vezměte prosím na vědomí, že originální balení e-marku není přepravním obalem a pokud je odesílán, musí být zabalen do vnější krabice.


 

Kde vidím stav baterie?

“Jak LED proužek e-marku, tak i aplikace označují úroveň baterie. LED proužek na levé zadní straně e-marku svítí zeleně, žlutě nebo červeně. Úroveň nabití baterie naleznete také v informacích o e-marku v aplikaci. Vyberte ikonu e-marku v pravém horním rohu stránky pro připojení. Zde naleznete přesnou úroveň (%) baterie.


 

Jak zjistím, že je třeba nabít baterii?

Pod úrovní nabití baterie 25% svítí LED proužek v zadní části e-marku žlutě. Pokud úroveň nabití baterie klesne pod 10%, LED proužek trvale bliká červeně. Kromě toho vás aplikace také upozorní, když je vaše baterie téměř vybitá a je třeba ji nabít. Jakmile se LED proužek rozsvítí žlutě, e-mark nabijte.


 

Jak zjistím, že se baterie nabíjí?

Když je e-mark zapnutý, LED proužek zadní straně e-marku poskytují informaci o stavu nabíjení. Žluté blikající světlo znamená, že baterie je stále pod 50%. Zelené blikající světlo indikuje úroveň nabití baterie mezi 50 a 99% a stálé zelené světlo indikuje plnou baterii. Můžete také sledovat stav baterie v aplikaci v části „Informace o e-marku“. Je-li e-mark vypnutý, není k dispozici žádný ukazatel pro stav nabíjení.


 

Jak dlouho vydrží baterie e-marku?

Baterie vydrží až 5 hodin při nepřetržitém tisknutí a mnohem déle za normálních podmínek použití – několik dní až týdnů při občasném použití. Baterie se nabije během 2,75 hodin od 0 do 100%. Doporučuje se však vložit e-mark okamžitě po každém použití zpět do dokovací stanice, která může být současně připojena k napájecí zástrčce.


 

Lze e-mark nabíjet také pomocí kabelu USB?

E-mark lze nabíjet pouze prostřednictvím napájecího adaptéru, který je součástí e-marku. Rozhraní USB nelze použít k nabíjení.


 

Jak mohu trvale uložit otisk na svůj e-mark?

“Poslední otisk, který jste na e-mark odeslali, je na ní vždy uložen. Kromě toho můžete trvale uložit další tři otisky. V aplikaci, v části otisky na e-marku můžete pro každou pozici / barvu vybrat otisk, (celkem 3). Chcete-li uložit otisk na zařízení, musíte být vždy připojeni ke svému e-marku.


 

Jak přepnu mezi otisky uloženými na e-marku?

Máte dvě možnosti. Buď kliknete na symbol e-marku v aplikaci v sekci “Otisky na e-mark,” čímž aktivujete konkrétní otisk, nebo jednoduše dvěma dvojitými poklepáními na vršek e-marku. Podívejte se na video.

 

Mohu vytisknout několik otisků najednou?

Ano. Do tiskové fronty můžete přidat několik otisků, které se na e-mark posílají postupně. V případě potřeby lze tuto frontu otisků spustit ve smyčce a začít vždy znovu od začátku.

Mohu používat e-mark s několika různými zařízeními?

S jedním e-markem můžete použít několik mobilních zařízení (smartphone, tablet nebo PC). V jeden moment lze k e-marku připojit a zasílat otisky pouze s jedním zařízením. Aplikaci však lze použít kdykoli a otisk lze generovat i bez připojení k e-marku. Je také možné uložit několik e-marků pod „Můj e-mark“ v oblasti nastavení a přepínat mezi nimi.


 

Jak se přenášejí data mezi e-markem a mým mobilním zařízením (smartphone / tablet)?

“E-mark generuje síť WIFI, pomocí které se připojuje k mobilnímu zařízení a přenáší data. Pro připojení k e-marku nepotřebuje vaše mobilní zařízení připojení k internetu.


 

Potřebuji připojení k internetu, abych mohl používat e-mark?

Ne, data jsou přenášena buď přímo přes USB připojení z počítače na e-mark, nebo přes WIFI z mobilního zařízení (smartphone, tablet). V druhém případě e-mark generuje síť WIFI a propojí se s ní s mobilním zařízením. Připojení k internetu je vyžadováno pouze v případě, že chcete pro svůj vlastní otisk použít určitý obrázek z internetu nebo pokud chcete sdílet své otisky s ostatními uživateli e-marku.”


 

Pro která zařízení je e-mark software k dispozici?

Aplikace běží na zařízeních se systémem Android a iOS (smartphony a tablety) a existuje také software pro počítače se systémem Windows. Doporučujeme mobilní zařízení s verzí softwaru Android 5.0 a iOS 11 a vyšší. Starší verze poskytují pouze omezené funkce. Verze Windows funguje pro PC používající Windows 7 nebo vyšší.


 

E-mark je mobilní – co to znamená?

Hlavní výhodou e-marku je samozřejmě jeho mobilita a flexibilita. Jeho vestavěná baterie vydrží, za nepřetržitého provozu, při normálním užívání až pět hodin. Baterie se nabije během 2,75 hodin z 0 do 100%. K přepravě e-marku doporučujeme používat ochranné pouzdro.


 

Potřebuji vždy svůj mobilní telefon / tablet, abych mohl tisknout?

Ne. Jakmile nastavíte svůj e-mark, můžete do něj trvale uložit až čtyři otisky. Lze je použít v režimu offline – bez připojení k softwaru. Chcete-li přepínat mezi otisky v režimu offline, musíte čtyřikrát klepnout na horní část e-marku. Pro více informací shlédněte naše video “”Přepínání mezi uloženými otisky””.”


 

Mohu vytvářet otisky též ve svislém směru?

Ano. E-mark může vytvářet otisky v jakémkoli úhlu – ať už ve svislém směru nebo dokonce obráceně. Díky tomu je ideální pro označování kartonových krabic, flipchartů, stěn, apod.


 

Co je to otisk a jak ho mohu vytvořit?

“Otisk je obrázek, který je vytvořen v e-mark aplikaci a poté odeslán na e-mark a vytištěn. Může to být kombinace různých textů, data a času, čísla, obrázků a podobně.


 

Jak mohu vytvořit otisk?

Aplikace e-mark nabízí širokou škálu otisků připravených k použití. Můžete je snadno přizpůsobit svými vlastními údaji, logem, … Další možností je vytvoření vlastních otisků přidáním textů, symbolů, obrázků, čísel, data a času, QR nebo čárových kódů nebo jiných prvků do prázdného pole.


 

Jaká je maximální velikost otisků?

Jeden otisk může být až 14 mm vysoký a 150 mm dlouhý. Pomocí funkce nepřetržitého značení v aplikaci zopakujte své otisky a udělejte ještě delší označení.


 

Chci udělat otisk, který je větší než 14 mm na výšku, co mám dělat?

Aplikace nabízí možnost navrhnout víceřádkové otisky, což umožňuje vytvořit otisky až se třemi řádky. Pro další vysvětlení si prosím prohlédněte video „Vytvoření víceřádkového tisku“.


 

Které datové soubory lze vložit?

Ke svým otiskům můžete přidat obrázky PNG nebo JPEG.


 

Mohu s e-markem tisknout také obrázky?

Ke svým otiskům můžete přidat loga a obrázky. Uvědomte si, že výška jedné řádky otisku je 14 mm. Proto tisk větších obrázků nedává smysl.”

Mám dokument, formulář,… s předdefinovaným prostorem pro otisk. Jak mohu e-mark umístit přímo do tohoto pole?
Značky na straně e-marku pomáhají přesně umístit váš otisk v předdefinovaných mezerách. Kromě toho si můžete v aplikaci vybrat svou počáteční polohu pro lepší umístění. Boční polohování znamená, že e-mark (jako na levém obrázku níže, následuje pohyb do prava) začne tisknout po značkách na straně e-marku. Naproti tomu při výběru středové polohy začne e-mark tisknout současně se zahájením pohybu.


 

Jak mohu udělat rovný otisk?

E-mark má na spodní straně posuvná kolečka, která poskytují dobré vedení ve vodorovném směru. Přesto je pro správnou orientaci otisků potřeba trochu praxe.


 

Jaký typ barvy / inkoustu e-mark používá?

“E-mark je založen na technologii ink-jet. Uvnitř e-marku naleznete tříbarevnou inkoustovou cartridge, která byla pro e-mark ve spolupráci s Hewlett Packard SPS (Special Printing System) speciálně upravena. Inkoust je na vodní bázi. Se třemi různobarevnými inkousty uvnitř cartridge lze vytvořit libovolné barevné kombinace.


 

Jsou k dispozici jiné inkousty / cartridge než standardní e-mark cartridge?

V současné době máme pouze tříbarevné inkoustové cartridge, které nabízejí plnobarevné otisky a otisky použitelné na savé povrchy. Další inkousty jsou ve vývoji a rozšíří rozsah použití e-marku.


 

Mohu pro e-mark použít jiné cartridge?

Ne, lze použít pouze originální tříbarevné e-mark cartridge. Ostatní cartridge stejné velikosti nefungují.


 

Mohu použít e-mark také na kůži?

Nepoužívejte e-mark na kůži. Během provozu je tisková hlava velmi horká a může vést ke spálení kůže.


 

Na které povrchy / materiály mohu pomocí e-marku tisknout?

V současné době může být e-mark otištěna na jakémkoli savém povrchu, jako je papír, knihy, karton, ubrousky nebo dřevo. Ostatní povrchy, jako je sklo nebo kov, lze též otisknout, ale vyžadují odpovídající předúpravu. Pomocí samolepících štítků COLOP označíte e-markem i další materiály.


 

Je inkoust vodotěsný?

Inkoust není vodotěsný. Nicméně při použití vhodné předúpravy lze zvýšit odolnost proti vnějším vlivům.”


 

Jak dlouho cartridge vydrží?

Rozsah kazety závisí na několika faktorech, včetně velikosti a barevného pokrytí otisků. Barevné otisky o rozměrech 14 mm x 100 mm lze vytisknout asi 5000krát, při spotřebě kolem 15%, viz příklad níže.


 

Jak dlouho mohu nechat e-mark nepoužitý (v dokovací stanici), než budu muset vyčistit tiskovou hlavu?

Po určité době, kdy se e-mark nepoužívá, je třeba tiskovou hlavu vyčistit, aby byla zajištěna dobrá kvalita tisku. Závisí to na několika vnějších faktorech, jako je okolní teplota nebo vlhkost, ve kterých se e-mark používá. Pokud se e-mark nepoužívá pravidelně nebo po odstávce několik dní, doporučujeme vždy udělat zkušební otisk a, pokud je to nutné, tiskovou hlavu očistit navlhčeným hadříkem, aby se dosáhlo standardní kvality otisků.


 

Poskytuje COLOP na e-mark záruku?

COLOP samozřejmě záruku na e-mark poskytuje, záruka je ze zákona povinná a v různých zemích se liší.


 

K dispozici je Beta verze pro pevné počítače!

“Beta verze je předběžný e-mark software pro pevné počítače. V zásadě obsahuje stejné funkce jako mobilní aplikace, ale ještě není tak zralý a 100% stabilní. Běží na počítačích s Windows 7, 8 nebo 10 (s 32 nebo 64bitovými systémy). Informace o vašem systému najdete v nastavení v systému (informace). Beta verzi si můžete stáhnout na našem webu.

Systémové požadavky:
– .NET (DOTNET) Framework
– Min. 4 GB RAM
– Min. 200 MB místa na disku”

Jaké aplikace jsou pro e-mark k dispozici?

V současné době COLOP poskytuje aplikaci (pro zařízení Android a iOS), která je zaměřena na vytváření jakýchkoli otisků razítek (getemarkapp.colop.com). Je možné vytvářet vícebarevné otisky s vašimi logy, obrázky, texty, čísly, čárovými kódy a mnohem více. Tyto otisky lze přímo vytvořit v aplikaci, poté mohou být zaslány přímo na e-mark.


 

Jak mohu do svého e-marku přenést obrázky?

Obrázky, které jsou uloženy v zařízení (smartphone, tablet – nejen v cloudu), můžete snadno implementovat přidáním do editoru.


 

“E-mark nemá žádný displej, jak ho ovládám?
Proč potřebuji speciální aplikaci?”

E-mark je ovládán softwarem na mobilním zařízení (tablet, chytrý telefon, notebook) nebo na počítači. Generuje hotspot WIFI a poté se připojí k vašemu mobilnímu zařízení. V případě stolní verze můžete připojit svůj počítač se systémem Windows k vašemu e-marku přes USB. V softwaru lze vytvářet, měnit a přenášet otisky na e-mark, který je okamžitě připraven k tisku.


 

Co lze udělat v aplikaci e-mark?

“Pomocí aplikace vytvořte vlastní otisky nebo použijte jednu z četných šablon připravených k použití. Otisky lze snadno odeslat na e-mark a okamžitě vytisknout. Aplikace nabízí několik funkcí, jako je automatická funkce data a času, funkce číslování, čárový kód a generátor QR kódu a mnoho dalšího.


 

Co lze udělat v editoru?

V editoru lze vytvářet vlastní otisky. Lze přidávat texty, obrázky, symboly a speciální funkce, jako je automatické datum a čas, automatické číslování nebo generátor QR a čárových kódů. Barva textů nebo symbolů lze snadno měnit, stejně jako jejich velikost, úhel, poloha atd.”


 

Mohu přenést otisky do aplikace jiného zařízení?

Ano, můžete své otisky sdílet s ostatními zařízeními jednoduše exportováním do části „Moje otisky“. Lze je odeslat prostřednictvím Bluetooth nebo e-mailem na jiná zařízení.


 

Které datové soubory lze vložit do otisku?

V současné době lze do vašich otisků zahrnout obrázky PNG nebo JPEG.


 

Existuje více šablon než těch, které najdu v aplikaci?

Aplikace e-mark zahrnuje sadu předdefinovaných šablon. Na našem webu najdete více šablon. Můžete k nim přistupovat přímo z aplikace. Kliknutím na poslední kategorii šablon „Více šablon online“ můžete přímo vybrat a importovat další šablony.

Nemohu poslat otisk z aplikace. Co můžu dělat?

Pokud nemůžete odeslat otisk, není mezi e-markem a vaším mobilním zařízením žádné připojení Wi-Fi. Ujistěte se, že je váš e-mark zapnutý a baterie není vybitá.
Chcete-li zjistit, proč není připojen, přejděte do oblasti nastavení a vyberte „Můj e-mark“. Pokud zde není váš e-mark uveden (se správným číslem SSID), je třeba ho zaregistrovat. Klikněte na “”Přidat e-mark”” v dolní části stránky a zadejte SSID a heslo vašeho e-marku. Pokud je zde uveden, ale nemohl se připojit, připojte se ke svému e-marku prostřednictvím nastavení WiFi vašeho mobilního zařízení. Přejděte na obecná nastavení zařízení a vyhledejte nastavení WiFi. Vyberte svůj e-mark a zadejte své heslo.

Upozornění: Pomocí e-marku lze najednou připojit pouze jeden mobilní telefon / tablet. Pokud je k e-marku již připojeno jiné zařízení (na zadní straně e-marku svítí modré světlo), musíte se nejprve odpojit. Poznámka: Pokud máte zařízení Android a máte problémy s připojením k vašemu e-marku, může pomoci při používání e-marku vypnout mobilní data vašeho zařízení.
Poznámka: E-mark se automaticky přepne do režimu spánku, pokud se nepoužívá déle než tři minuty. Po probuzení je třeba obnovit připojení k WiFi.


 

Jak mohu navázat spojení mezi e-markem a mým mobilním zařízením, když není provedeno automaticky?

Můžete kliknout na informace o e-marku (symbol e-marku v pravém horním rohu stránky pro připojení e-marku). Pokud je příslušný e-mark registrována v aplikaci, objeví se upozornění – klikněte na “”připojit””. Další možností je nastavení připojení prostřednictvím nastavení WiFi vašeho zařízení, jak je popsáno výše.”


 

Přenesení otisků na e-mark trvá poměrně dlouho. Co je špatně?

Připojení Wi-Fi mezi mobilním zařízením a e-markem je slabé – zkuste aplikaci ovládat přímo vedle e-marku. Pokud je e-mark přímo pod vaším mobilním zařízením, zkontrolujte, zda je váš smartphone nebo tablet k vašemu e-marku skutečně připojen.


 

Jak zjistím, že se baterie nabíjí?

Když je e-mark zapnutý, indikátory na zadní straně e-marku poskytují indikaci stavu nabíjení. Žluté blikající světlo znamená, že baterie je stále pod 50%. Zelené blikající světlo indikuje úroveň nabití baterie mezi 50 a 99% a stálé zelené světlo označuje plnou baterii. Můžete také sledovat stav baterie v aplikaci v části „Informace o e-marku“. Je-li e-mark vypnutý, není k dispozici žádná indikace pro nabíjení.


 

Můj e-mark se nezapíná. Co můžu dělat?

Vaše baterie je pravděpodobně zcela vybitá. Nabijte je několik hodin. Asi po 3 hodinách by měla být opět plná. Ujistěte se, že se e-mark nabíjí tak, že jej zapnete a na zadní straně svítí světla. Baterie se mírně vybije, i když je vypnutá. Aktivujte prosím svůj e-mark alespoň jednou měsíčně, abyste zajistili stálou kvalitu tisku a výdrž baterie.


 

Můj e-mark se nenabíjí. Co můžu dělat?

Zkontrolujte, zda při kontaktu baterií není žádná páska, a pevně zapojte napájecí adaptér. Zapněte e-mark a zkontrolujte, zda se LED proužek rozsvítí. Mějte na paměti, že e-mark lze nabíjet pouze pomocí napájecího adaptéru, který najdete v balení e-mark – k nabíjení e-marku nelze použít rozhraní USB.


 

Proč se můj e-mark po nějaké době vypne?

“Po 3 minutách nepoužívání se e-markpřepne do režimu spánku, aby se šetřila energie a prodloužila životnost baterie. Lze ho probudit mírným zvednutím e-marku z dokovací stanice.
V oblasti nastavení aplikace můžete upravit dobu, po kterou má e-mark přejít do režimu spánku.”


 

Ztratil jsem Rychlého průvodce nastavením a nepamatuji si SSID a heslo svého e-marku. Kde najdu tyto informace?

“V případě, že si nepamatujete své SSID a heslo a nemůžete najít svého Rychlého průvodce nastavením, je třeba provést reset.
Pro resetování je třeba zapnout e-mark. Otevřete kryt e-marku. Nahoře na pravé straně vedle baterie najdete malou díru. Použijte kancelářskou sponku nebo podobný tenký předmět a zatlačte do této díry na několik sekund. E-mark bude restartován a uveden do původního stavu. Poté vytvořte otisk na prázdný kus papíru. Na otisku najdete počáteční SSID a heslo svého e-marku. Uvědomte si, že všechny otisky uložené na e-marku jsou smazány a je třeba je znovu odeslat do zařízení. Podívejte se na ‘Jak provést reset’ nebo si stáhněte krátkou příručku pro přesnou sekvenci kroků.”


 

Jaký je důvod prachového oblaku pokaždé, když zvednu e-mark z dokovací stanice?

Tato servisní rutina je automatizované čištění tiskové hlavy, které je nezbytné pro zajištění kvalitních otisků. Pozor! Nepřecházejte příliš rychle z dokovací stanice na papír, mohlo by to vést ke znečištění papíru inkoustem. Doporučuje se odebrat e-mark z dokovací stanice a držet ji na vzduchu po dobu několika sekund, dokud nebude proveden čisticí cyklus. Poté vytiskněte požadovaný otisk.


 

Kvalita tisku klesá / není uspokojivá, co mám dělat?

“Kvalita otisků závisí na několika různých aspektech. Většinu problémů může mít na svědomí kazeta. Buď je tisková hlava (mírně) vyschlá, cartridge je (téměř) prázdná nebo není správně vložena.
Pokud kvalita tisku klesá, zvažte prosím následující body:
– Vždy vložte e-mark do dokovací stanice ihned po použití, aby nedošlo k vyschnutí tiskové hlavy
– Čištění tiskové hlavy navlhčeným hadříkem
– Čištění plastových částí na spodní straně e-marku (kolem tiskové hlavy)
– Vyjměte cartridge a znovu ji vložte
– Zajistěte správný povrch, na který se bude tisknout (např. List papíru na tvrdém podkladu, žádné vlnité povrchy)
– Pokuste se pohybovat co nejrovněji po povrchu

Níže jsou uvedeny možné vady otisků:
– Chybí pruhy v potisku nebo části -> znovu vložte cartridge
– Barvy potisku v aplikaci nesouhlasí s barvami mého vytištěného potisku -> vyčistěte tiskovou hlavu, vyměňte cartridge (pokud je již téměř prázdná)
– Bledý otisk -> zkuste tisknout pomaleji, čistit tiskovou hlavu, vyměnit cartridge (pokud je již téměř prázdná)
– Bledá na začátku potisku nebo nesprávných barev -> čištění tiskové hlavy
– Svislé mezery v potisku nebo ofsetu -> vyberte pravý povrch, materiál
– Ofset v potisku -> pohybujte se rovně
– Skvrny před potiskem -> počkejte, až bude dokončena čisticí procedura, než začnete tisknout na dokument, vyčistěte plastové části kolem tiskové hlavy, pokud jsou špinavé
– Malé pruhy, body před otiskem -> pohybujte se pouze jedním směrem (doprava NEBO doleva)”


 

Chci vyjmout / vyměnit cartridge, ale nemohu ji vyjmout z hlavního těla. Co můžu dělat?

Sejměte horní kryt a baterii. Před vyjmutím cartridge se ujistěte, že jste otevřeli spodní západku. Cartridge lze vyjmout, pouze pokud je otevřená. Další podrobnosti naleznete ve videu „Jak vyměnit cartridge“.


 

Nemohu přepínat mezi otisky uloženými na e-marku. Co můžu dělat?

Pokud jste do zařízení skutečně uložili otisky, zkontrolujte aplikaci v části „Otisky na e-marku“. Zkuste vyměnit jeden z otisků nebo uložit nový a zkuste znovu přepnout. Možná byly z vašeho zařízení omylem smazány otisky. Chcete-li změnit polohu, musíte čtyřikrát klepnout na e-mark s malým přerušením mezi prvním dvojitým kliknutím. Přesné pořadí kroků najdete v našem videu „Jak změnit otisky uložené na e-marku“.


 

Chci vytisknout určitý otisk, ale vytiskne se jiný. Co můžu dělat?

Aby bylo možné tisknout, musí být na e-mark vždy zaslán otisk. Pokud si v tiskové frontě vyměníte otisk, musíte jej odeslat – nedělá se to automaticky. V případě, že váš otisk obsahuje funkci číslování nebo času, nelze je uložit na e-mark, protože budou při tisku více než jednou zastaralé. V takovém případě se vytiskne dříve odeslaný otisk (bez číslování a funkce času). Může se také stát, že se e-mark vypne před uložením otisků na zařízení.


 

Můj e-mark netiskne aktuální datum a čas. Co můžu dělat?

Aplikace kopíruje čas a datum vašeho zařízení (chytrý telefon, tablet, PC) a za účelem vytištění nejaktuálnějšího času a data musíte vždy znovu odeslat otisk na e-mark.


 

Můj e-mark nepřestává pípat a blikat. Co můžu dělat?

Toto je varování pro vrácení e-marku zpět do dokovací stanice, které začíná po jedné minutě stání mimo stanici. Vložte e-mark vždy do dokovací stanice, aby nedošlo k vyschnutí tiskové hlavy.

Kdy a jak musím e-mark čistit?

Pokud kvalita tisku již není uspokojivá, doporučujeme vyčistit tiskovou hlavu. To lze provést vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna.
Plastové části e-marku (dokovací stanice, spodní strana e-marku nebo kryt) lze snadno čistit navlhčeným hadříkem (čistá voda bez čisticího prostředku!).


 

Nepoužíval jsem e-mark déle než měsíc. Co musím zkontrolovat?

Pro zajištění stálé kvality tisku se doporučuje používat e-mark pravidelně. Nezapomeňte, že baterie e-marku se může zcela vybít, pokud se nepoužívá po tak dlouhou dobu. Kromě toho, pokud se tisková hlava nepoužívá delší dobu, měla by být očištěna vlhkým hadříkem, aby se zajistila standardní kvalita otisku.


 

Mohu zahájit čištění tiskové hlavy ručně?

Aplikace má tlačítko pro ruční čištění trysek v případě potřeby. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce a v aplikaci.


 

Jak mohu vyměnit cartridge?

Při výměně cartridge je nutné odstranit horní kryt a baterii. Otevřete spodní západku, vyměňte cartridge a znovu sestavte e-mark dohromady.
Podrobné vysvětlení naleznete ve videu „Jak vyměnit cartridge“.